Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Trình tự thực hiện

 Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Sở Thông tin và Truyền thông; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Hai (02) bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

   10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

       Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05 - Phụ lục II: Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

(Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 05.doc30 KB

Mức độ: