Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Sở Thông tin và Truyền thông; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

Thời  hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05 - Phụ lục II thông tư 23.2014.doc

 

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: