Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, tham mưu lãnh đạo Sở cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo;

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, thì lập phiếu hướng dẫn yêu cầu những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-01);

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-02);

+ Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

+ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-03).

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-01);

+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; người đại diện hợp pháp; hình thức kinh doanh). Việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó.

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-01)

+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-02).

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (BM-VT-01);

+ Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Đối với trường hợp cấp mới, cấp lại do Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan nội dung của Giấy phép, hết hạn Giấy phép: 05 (năm) ngày làm việc.

- Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép bị mất: 30 (ba mươi) ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

       Đơn vị vận tải

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 1. BM-VT-01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Phụ lục 3. BM-VT-02: Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Phụ lục 6. BM-VT-03: Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

(Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phí, lệ phí

          Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

         Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Điều kiện chung:

Đơn vị kinh doanh vận tải phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

- Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể:

+ Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;

+ Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

+ Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

+ Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);

+ Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

- Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên. Người điều hành vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: Không được đồng thời làm việc tại cơ quan, đơn vị khác; không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh của đơn vị mình; được tập huấn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

- Về tổ chức, quản lý:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;

+ Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại mục “Điều kiện chung” của thủ tục này.

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai theo lộ trình như sau:

+ Xe ô tô đăng ký khai thác kinh doanh vận tải lần đầu: Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

+ Xe ô tô đang khai thác: Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

- Xe ô tô có trọng tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên phải có niên hạn sử dụng như sau:

+ Cự ly trên 300 ki lô mét: Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng;

+ Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

- Từ 10 xe trở lên đối đơn vị đặt trụ sở tại các Huyện, Thành phố trong tỉnh trừ các huyện ngèo theo quy định của Chính phủ thì từ 5 xe trở lên.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại mục “Điều kiện chung” của thủ tục này.

- Xe buýt phải có sức chứa từ 17 hành khách trở lên. Vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành khách và các quy định kỹ thuật khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên các tuyển có hành trình bắt buộc phải qua cầu có trọng tải cho phép tham gia giao thông từ 05 tấn trở xuống hoặc trên 50% lộ trình tuyến là đường từ cấp IV trở xuống (hoặc đường bộ đô thị có mặt cắt ngang từ 07 mét trở xuống) được sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 12 đến dưới 17 hành khách.

- Xe buýt phải có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách; có màu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến, trừ trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố có quy định cụ thể về màu sơn của xe buýt trên địa bàn.

+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

+ Từ 10 xe trở lên đối đơn vị đặt trụ sở tại các Huyện, Thành phố trong tỉnh trừ các huyện ngèo theo quy định của Chính phủ thì từ 05 xe trở lên.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại mục “Điều kiện chung trừ mục nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch” của thủ tục này.

- Xe có đăng ký và gắn biển số.

- Xe taxi phải có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe).

- Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

- Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải taxi trước đó và số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành, duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

- Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ các điều kiện quy định tại mục “Điều kiện chung” của thủ tục này.

- Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau:

+ Cự ly trên 300 ki lô mét: Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng;

+ Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch vận chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng xe tối thiểu như sau:

- Từ 05 xe trở lên đối đơn vị đặt trụ sở tại các huyện, thành phố trong tỉnh trừ các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ thì từ 03 xe trở lên.

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định này, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch có liên quan.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

* Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa:

- Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ các điều kiện quy định tại mục “Điều kiện chung” của thủ tục này.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

+ Từ 05 xe trở lên đối đơn vị đặt trụ sở tại các huyện, thành phố trong tỉnh trừ các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ thì từ 03 xe trở lên.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo lộ trình sau:

+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải  hàng hóa bằng xe đầu kéo kéo rơ móoc, sơ mi rơ móoc, xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải  hàng hóa bằng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 7 tấn trở lên phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải  hàng hóa bằng xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 7 tấn phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông.

(Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC.doc46.5 KB

Mức độ: