Cấp giấy phép mang con dấu vào Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

  Cấp giấy phép mang con dấu vào Việt Nam

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Cấp giấy chứng nhận

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ

- Đơn xin mang con dấu vào nước CHXHCN Việt Nam của các cơ quan, tổ chức nước ngoài không phải là cơ quan đại diện ngoại giao đề nghị mang con dấu vào Việt Nam để sử dụng.

 - Hé chiÕu của nguời được cử đến liên hệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép mang con dấu vào Việt Nam

Phí, lệ phí

Theo qui định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Mức độ: