Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ;

- Hoá đơn, chứng từ... bán công cụ hỗ trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ;

- Danh sách lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố...

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Phí, lệ phí

Theo qui định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Mức độ: