Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông

Trình tự thực hiện

.- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Bước 3: Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở Xây dựng cấp phép theo quy định.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị sử dụng đường đô thị (lòng đường, hè) ngoài mục đích giao thông.

+ Bản vẽ thiết kế theo mục đích sử dụng.

+ Giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, bảo đảm an toàn cho người và các hoạt động công cộng khác.

-  Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và Thi trường bất động sản, Sở xây dựng Cao Bằng tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông : Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10;

- Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định 691/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: