Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

  Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- Đơn đề nghị cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” theo mẫu VC 08 ban hành kèm theo  Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010.

- Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ”(đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp);

- Biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (đối với phương tiện cơ giới đường thuỷ, đường sắt).

- Bản sao hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

- Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (Khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu).

Hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Đối tượng thực hiện TTHC

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép                                 

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu VC 08

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu VC 0862.5 KB

Mức độ: