Cấp giấy phép vận chuyển gấu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

 

 

Trình tự thực hiện

          * Bước 1: Chủ nuôi gấu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm hoặc gửi theo đường bưu điện

          * Bước 2: Hạt Kiểm lâm kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

          - Trường hợp hồ sơ hợp lệ cấp giấy phép theo quy định.

- Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định.

          - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hồ sơ không hợp lệ Hạt Kiểm lâm nêu lý do và trả lời bằng văn bản.
          * Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm vào các giờ hành chính theo quy định hiện hành.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

          - Đơn đề nghị vận chuyển gấu (Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN );

          - Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.

          * Số lượng bộ hồ sơ: 01bộ

 

Thời  hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

các tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN)

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép vận chuyển gấu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 25/2011/TT-BBBPTNT ngày 06/4/2011của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.
 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục VI.doc27 KB

Mức độ: