Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố);

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết);

- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho chủ đầu tư;

- Trong trường cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ liên hệ với chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nộp trực tiếp cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại phòng chuyên môn);

- Nếu thuộc trường hợp không được cấp phép, UBND huyện (thành phố)  trả lời bằng văn bản (có nêu rõ lý do) và trả hồ sơ cho chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố).

Cách thức thực hiện

Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin cấp phép xây dựng;

- Bản sao quyền sử dụng đất (có chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có chức năng hành nghề thiết kế (02 bộ);

- Một số giấy tờ khác nếu có liên quan: Bản sao hợp pháp Giấy phép sử dụng băng tần; hợp đồng thuê nhà theo quy định pháp luật và văn bản chấp thuận, ủy quyền của chủ sở hữu nhà cho người thuê việc xin phép xây dựng và đầu tư xây dựng công trình (đối với trường hợp nhà thuê)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố) ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương hoặc Phòng Quản lý đô thị (thành phố) ;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND huyện (thành phố); UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp phép xây dựng

Lệ phí

- Cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/1 giấy phép.

(Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin cấp phép xây dựng (Phụ lục 2).

(Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Khu vực sân bay, khu vực an ninh quốc phòng ;

- Khu vực trung tâm văn hóa, chính trị, khu du lịch, khu bảo tồn di sản, khu di tích lịch sử ;

- Các quận, các thị trấn, trung tâm huyện, các thị tứ, trung tâm xã ;

- Các khu đô thị; khu, cụm công nghiệp (riêng khu đô thị; khu, cụm công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết về hạ tầng mạng viễn thông và vị trí lắp đặt trạm BTS đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 .

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình;

- Nghị định số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/ 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Thông tư liên tịch số 12/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin Truyền thông;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

 

 

 

Mức độ: