Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

          Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh(có ịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

          Bước 1: Cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu (nếu có) để cấp giấy phép.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

              Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

          Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính;

Thành phần, số lượng hồ sơ

           * Thành phần hồ sơ:

             - Đơn đề nghị cấp giấy phép;

             - Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Quyết định thành lập; giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm này.

          - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

          - 03 (ba) bản thảo tài liệu in trên giấy (bản bông măng sét); trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

          - Đối với tài liệu để xuất bản điện tử phải có thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa toàn bộ nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không cho phép sửa đổi;

          - Đối với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu hội thảo, hội nghị cần bổ sung thêm có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đứng tên tổ chức hội thảo, hội nghị

          - Đối với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu ngành nghề cần bổ sung thêm ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành nghề.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

          15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;

          - Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

 

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 14 - Phụ lục I: Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

(Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

              (Theo điều 12, Nghị định 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản).

              Tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản theo quy định bao gồm:

              - Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước;

              - Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

              - Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường;

              - Kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề của các cơ quan, tổ chức Việt Nam;

              - Tài liệu giới thiệu hoạt động của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

              - Tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương sau khi có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

           - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

          - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

          - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

          * Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Phần chữ in nghiêng có gạch ngang là nội dung hủy bỏ.

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 14.doc28.5 KB

Mức độ: