Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Người Việt Nam đề nghị cấp giấy thông hành tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- 01 tờ khai (Mẫu TK8)

- 02 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm

- Chứng minh nhân dân.

- Giấy thông hành đã được cấp (trường hợp cấp lại giấy thông hành)

- Bản sao giấy khai sinh, bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa trẻ em với người giám hộ (đối với trẻ em dưới 14 tuổi)

Hồ sơ

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Đối tượng thực hiện TTHC

- Phòng Quản lý NXC Công an tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy thông hành

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai (Mẫu TK8)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi: Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh do bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khai, ký tên và phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em thường trú (hoặc tạm trú) xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu TK0834 KB

Mức độ: