Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Bước 3: Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở Xây dựng cấp phép theo quy định.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản;

+ Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ. Trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đó;

+ 01 ảnh mầu cỡ 3 x 4 chụp trong năm đề nghị cấp lại chứng chỉ;

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề.              

Lệ phí

200.000/1giấy theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về Kinh doanh Bất động sản;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

- Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 1460/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: