Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác có thể gửi giấy đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cấp lại.

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại Giấy phép đăng ký hoạt động.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không quy định.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại (Mẫu số 05/TP-HGTM); Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: