Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận một cửa của UBND huyện.

Bước 4: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

 

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Hồ sơ

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: Không

Lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: