Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ và thông báo thời gian tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe.

Bước 4: Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn đối với cá nhân đủ điều kiện.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện tập huấn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi.

Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng để đối chiếu.

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ lục IV của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;

- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng;

- Danh sách giáo viên đề nghị cấp giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục IV: Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

- Phụ lục V: Danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

(Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

 

Phí, lệ phí

         Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ  ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục IV-V.doc52 KB

Mức độ: