Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ và thông báo thời gian tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe.

Bước 4: Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn đối với cá nhân đủ điều kiện.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện tập huấn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi.

Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng để đối chiếu.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định;

- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giao thông vận tải

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: