Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo)

 

 

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, thẩm định hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo; lập biên bản kiểm tra.

+ Trường hợp đủ điều kiện Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo;

+ Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cơ sở đào tạo đến nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.   

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X của Nghị định 65/2016/TT- BGTVT ngày 01/7/2017;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký xe.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản theo mẫu tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.

- Phụ lục XI: Mẫu biên bản kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe.

(Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

 

Phí, lệ phí

         Không có.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đáp ứng Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện về giáo viên dạy lái xe ô tô theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

 

 

 

Mức độ: