Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác)

 

 

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ.

 - Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo;

 - Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. 

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô và nêu rõ lý do hỏng, mất, hoặc nội dung cần thay đổi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đủ điều kiện cấp lại giấy phép.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         Không có

Phí, lệ phí

        Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

 

 

Mức độ: