Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

            Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

            - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

            - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

  Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ;

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lưng

Bản chính

Bản sao công chng, chng thực

1

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

01

 

2

Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất

 

01

3

Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo

01

 

4

Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp

01

 

5

Các tài liệu sau, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất, cụ thể:

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

01

 

            * Số lượng hồ sơ: 01 bộ (là bản gốc)

 

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép bưu chính

Lệ phí

Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

            - Mức phí thẩm định: 10.750.000 đồng/lần.

            - Mức lệ phí: 200.000 đồng/Giấy phép.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu Phụ lục V: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

(Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy phép bưu chính.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

 - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

 - Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC V.doc32.5 KB

Mức độ: