Cấp lại giấy phép hoạt động in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Trình tự thực hiện

           Bước 1: Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng hoặc có một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in, gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

          Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

           Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

           * Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in;

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;

- Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

            07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu số 09: Giấy phép hoạt động in.

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 02I: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

                 Không có

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 02.doc29 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 09.doc27.5 KB

Mức độ: