Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Đối với trường hợp nộp gián tiếp qua hệ thống bưu chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo đủ thành phần và đúng quy định, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, giấy phép hoạt động bến khách ngang sông gửi chủ bến.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 11;

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

- Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên;

- Đối với bến thủy nội địa do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực của bến, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 6 và Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 7;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;

+ Biên bản nghiệm thu công trình;

+ Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Đối với bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ thì chủ bến phải kèm theo đơn đề nghị, bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Đối tượng thực hiện TTHC

       Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

- Mẫu số 6: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

- Mẫu số 7: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

(Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phí, lệ phí

Lệ phí Thẩm tra, thẩm định cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 100.000 VNĐ/ lần

(Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến, yêu cầu:

+ Việc đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phải tuân theo những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẫn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn giao thông và các quy định khác.

+ Việc đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa đã được phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa chưa có trong quy hoạch hoặc có sự khác nhau so với quy hoạch, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt;

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 11-6-7.doc45.5 KB

Mức độ: