Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất (trường hợp giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất (trường hợp giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

- Bản sao giấy chứng minh, nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định hồ sơ để xét cấp lại giấy phép lái xe: 02 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Thời gian giải quyết: không quá 04 (bốn) ngày làm việc được thẩm định hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền thu giữ giấy phép lái xe.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 19: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe cơ giới: 135.000 đồng/lần.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Giấy phép lái xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 19.doc37 KB

Mức độ: