Cấp lại giấy phép lái xe do quá thời hạn sử dụng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép lái xe do quá thời hạn sử dụng

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái tiến hành thẩm định hồ sơ đủ điều kiện dự sát hạch để cấp lại giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

+ Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết;

+ Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

- Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Thời gian chậm nhất không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm sát hạch lái xe.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 19: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe:

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

 

Phí, lệ phí

- Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): Lý thuyết: 90.000 đồng/lần; Thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; Thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe cơ giới; mức thu: 135.000 đồng/lần.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Giấy phép lái xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ);

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 19.doc37 KB

Mức độ: