Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp đổi công cụ hỗ trợ giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;

- Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Giấy phép sử dụng đã hết hạn;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân

- Công văn giải trỉnh rõ lý do việc mất, hỏng giấy phép công cụ hỗ trợ;

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ đã được cấp lại

Phí, lệ phí

Theo qui định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Mức độ: