Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

Trình tự thực hiện

-   Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông.

-    Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Hoặc qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng Internet

 

 

Hồ sơ

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);

Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: