Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

- Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định;

- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giao thông vận tải

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 9.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép xe tập lái

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng;

- Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: