Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

      Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Người Việt Nam đề nghị cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- 01 tờ khai (Mẫu X01)

- 02 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm

- Chứng minh nhân dân. Nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu.

- Đơn trình báo hoặc giấy xác nhận đã trình báo bị mất hộ chiếu (nếu mất hộ chiếu)

- Hộ chiếu cũ (nếu hộ chiếu bị hư hỏng; hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cần cấp lại; tách con trong hộ chiếu của bố hoặc mẹ)

- Tờ khai cho con, tờ khai cho bố hoặc mẹ, ảnh của con, ảnh của bố hoặc mẹ (nếu tách trẻ em trong hộ chiếu của bố hoặc mẹ)

Hồ sơ

- Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng quản lý XNC Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Kết quả thực hiện TTHC

Hộ chiếu

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai (Mẫu X01)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, Phòng quản lý XNC sẽ có văn bản thông báo cho cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân (đã nộp hồ sơ) về lý do, thời gian kéo dài

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu X0140.5 KB

Mức độ: