Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

            Cấp lại văn bản xác nhn thông báo hot động bưu chính bị mất hoc hư hỏng không sử dụng được(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

            Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của

 Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính

 hợp lệ của hồ sơ:

            - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

            - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

            Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

01

 

2

Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được

01

 

            * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

Lệ phí

Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

            - Mức phí thẩm định: 1.250.000 đồng/lần

            - Mức lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu Phụ lục V: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

(Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

 - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

 - Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC V.doc32.5 KB

Mức độ: