Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua đường bưu chính.

 

Hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.Số lượng: 01

- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: 1.250.000 đồng.

Lệ phí: Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: