Cấp mới giấy phép lái xe

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp mới giấy phép lái xe

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe  hợp pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bước 2:

- Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách, báo cáo danh sách người dự học với Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

- Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; nộp hồ sơ và báo cáo danh sách đề nghị sát hạch với Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

- Sở Giao thông vận tải Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ, báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.

Bước 3:

- Cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Cơ sở đào tạo lái xe đã nộp hồ sơ dự học;

- Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.    

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe; Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu

- Hồ sơ của người học lái xe nộp gồm:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp để dự sát hạch lái xe gồm:

+ Hồ sơ của người học lái xe;

+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch

* Đối với người dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F

- Hồ sơ của người học nâng hạng Giấy phép lái xe nộp gồm:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

+ Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và khi đến nhận giấy phép lái xe);

- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp để dự sát hạch lái xe gồm:

+ Hồ sơ của người học nâng hạng Giấy phép lái xe nộp;

+ Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

 

Thời  hạn giải quyết

Thời gian chậm nhất không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Cơ quan phối hợp: Cơ sở đào tạo lái xe.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

        Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 7: Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

 

Phí, lệ phí

- Phí đào tạo lái xe: mức thu theo quy định của Cơ sở đào tạo.

- Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

+ Đối với thi sát hạch lái xe môtô (Các hạng A1. A2, A3, A4):

Lý thuyết: 40.000 đồng/lần; Thực hành: 50.000 đồng/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

 Lý thuyết: 90.000 đồng/lần; Thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; Thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe CGĐB bằng vật liệu PET: 135.000 đ/GPLX.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy phép lái xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Điều kiện đối với người học lái xe:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

+ Hạng B1 (số tự động) lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

+ Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC 7.doc32 KB

Mức độ: