Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Cấp phép  khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng hồ sơ và nộp bảng kê lâm sản khai thác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

* Bước 2:  UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp khối lượng khai thác toàn xã, trình Ủy ban nhân dan cấp huyện phê duyệt, cấp phép khai thác.

 - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ UBND huyện văn bản nêu lý do không cấp phép gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác

- Bảng kê lâm sản khai thác.

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp bảng kê lâm sản khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30/11 hàng năm;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp khối lượng khai thác toàn xã, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép khai thác trước ngày 31/12 hàng năm;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được kế hoạch của xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép khai thác cho từng chủ rừng và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp, không cấp phép phải gửi văn bản nêu lý do không cấp phép.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả cấp phép hoặc văn bản không cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo và gửi giấy phép khai thác cho các chủ rừng biết, thực hiện.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2: Bảng kê lâm sản khai thác.

- Phụ lục 3: Giấy đề nghị cấp phép khai thác

(Thông tư số 21 /2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính

 và tận dụng, tận thu lâm sản).

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép khai thác hoặc văn bản nêu lý do không cấp phép khai thác

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 21 /2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 2.doc41.5 KB

Mức độ: