Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 * Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận

            - Trường hợp hồ sơ hợp lệ cấp phép khai thác theo quy định.

            - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

          - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ UBND huyện nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác;

- Bảng kê lâm sản khai thác.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2: Bảng kê lâm sản khai thác.

- Phụ lục 3: Giấy đề nghị cấp phép khai thác

(Thông tư số 21 /2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản).

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

            Giấy phép khai thác

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 21 /2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 2.doc42.5 KB

Mức độ: