Cấp phép mua công cụ hỗ trợ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp phép mua công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện Trực tiếp
Hồ sơ

- Công văn của tổ chức đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục;

- Bản sao Quyết định thành lập Đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, xí nghiệp.

- Văn bản xin phép mua công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ …có xác nhận của Công an cấp huyện.

Thời hạn giải quyết Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh 
Kết quả thực hiện TTHC Giấy phép mua công cụ hỗ trợ
Phí, lệ phí Theo quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không 
Căn cứ pháp lý của TTHC Không

Mức độ: