Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

 

 

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương

 

Hồ sơ

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 48 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)

b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

d) Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

số bộ hồ sơ: 01

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

- Khu vực thành phố:1.200.000 đồng

- Khu vực huyện:

600.000 đồng

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: