Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện 

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)

b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

Số bộ hồ sơ: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ xin đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi Phòng Công Thương;

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân có thay đổi các nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: