Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

  +  Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho Sở Công Thương

   + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

   + Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.          

 

 

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương 

 

 

Hồ sơ

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 28 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013).

+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

số bộ hồ sơ: 01

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

- Khu vực thành phố:1.200.000 đồng

- Khu vực huyện:

600.000 đồng

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

 2. Có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. Doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá chỉ được nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá cho các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

3. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.

Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: