Cao Bằng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quảng bá hình ảnh của địa phương

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh dã ban hành Kế hoạch số 2506/KH-UBND về việc tổ chức "Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc".

Kế hoạch nhằm giới thiệu, quảng bá tiền năng, thế mạnh của Cao Bằng về lĩnh vực thương mại và du lịch nhất là tiềm năng của Khu kinh tế cửa khẩu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc; cơ chế khuyến khích đầu tư thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư phát triển du lịch Cao Bằng; đồng thời cung cấp thông tin đến công chúng, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh về các định hướng lớn, cơ hội đầu tư các chính sách ưu đãi của tỉnh trong giai đoạn tới nhằm tạo động lực phát triển thương mại, du lịch theo hướng xanh và bền vững. Tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang nét hiện đại, gần gũi giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng với các địa phương trong nước và nước ngoài; tạo cơ hội cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác kinh doanh với các địa phương ngoài tỉnh. Tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh vùng Việt Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch của non nước Cao Bằng. Tôn vinh giá trị lịch sử to lớn của di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950. Khẳng định giá trị có ý nghĩa quốc tế về một thương hiệu du lịch Cao Bằng khi được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tuyên truyền, định hướng dư luận và nâng cao niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nâng cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong mọi tầng lớp xã hội, vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Cao Bằng nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

Thời gian diễn ra sự kiện, dự kiến ngày 24/11/2018.  

D.L

Các tin tức khác