Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự trong thời gian gần đây

Ngày tháng VB: 
12/5/2017
Số/ký hiệu: 
105/Gm-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch HCCB tỉnh, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy