Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) tư nhân trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

lanh%20dao%20dang%20uy%20khoi

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHI BỘ

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) "Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi là DN tư nhân) và DN có vốn đầu tư nước ngoài", trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DN tư nhân trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Nhờ thực hiện tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng, đến nay, Đảng bộ Khối DN tỉnh có 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 1.572 đảng viên. Năm 2016, toàn Đảng bộ kết nạp 85 đảng viên mới, thành lập mới Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Cao Bằng; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 152 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 đảng viên mới... Các TCCSĐ phát huy được vai trò tổ chức Đảng, tạo điều kiện cho đảng viên học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Theo đồng chí Huỳnh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong các DN tư nhân trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong DN chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nắm tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người lao động để kịp thời giải quyết những khó khăn. Các tổ chức Đảng trong DN tư nhân phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, trong đó yếu tố then chốt là người đứng đầu DN là đảng viên, giữ chức vụ chủ chốt trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Ông Trịnh Xuân Lục, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Sản xuất sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng chia sẻ: Tháng 10/2011, Chi bộ Nhà máy được thành lập với 13 đảng viên; nhờ duy trì nền nếp sinh hoạt, Chi bộ tập trung trí tuệ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Năm 2016, doanh thu nhà máy đạt trên 6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, Chi bộ chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến toàn thể đảng viên và người lao động. Năm 2016, Chi bộ kết nạp 10 đảng viên, nâng tổng số lên 23 đảng viên. Năm 2017, chi bộ phấn đấu kết nạp từ 4 - 5 đảng viên mới trở lên. 

TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ NHẬN THỨC

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong các DN tư nhân trên địa bàn tỉnh còn nhiều mặt hạn chế, tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, công nhân lao động còn ít, ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của đảng viên và TCCSĐ tại DN. Đa số DN trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là DN vừa và nhỏ, nhiều DN chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể, thậm chí, có những chủ DN chưa “mặn mà” với việc thành lập tổ chức Đảng. Một số cấp ủy cơ sở trong khối DN tư nhân chưa thể hiện rõ vai trò, vị trí trong lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong DN, trong công tác tuyên truyền, vận động chủ DN và người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nội dung, phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, chưa theo kịp cơ chế mới; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy chưa sát với thực tiễn. Công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm chỉ đạo sâu sát, việc tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đối với các DN chưa có tổ chức Đảng còn nhiều hạn chế...

Để tiếp tục xây dựng TCCSĐ trong khối DN tư nhân ngày càng vững mạnh, Đảng ủy Khối DN tỉnh đề ra nhiều giải pháp, trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng để chủ DN và người lao động thấy rõ vị trí, vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng trong DN tư nhân. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn giữa chủ DN và người lao động; động viên, khuyến khích họ thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đối với DN đã có tổ chức Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng là người lao động trong DN để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Những DN đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng, tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình DN, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để xúc tiến việc thành lập tổ chức Đảng. Với DN chưa có đảng viên, phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với đoàn thể trong DN tuyên truyền, vận động, phát hiện đối tượng để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng. Mỗi cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để chủ DN thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức Đảng, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động, tạo “sức hút” đối với người lao động.

Theo baocaobang.vn