Chương trình công tác của UBND tỉnh Cao Bằng 6 tháng cuối năm 2018

Số ký hiệu: 2060/CTr-UBND
Ngày ban hành: 6/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Chương trình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác