Chương trình công tác của UBND tỉnh Cao bằng 6 tháng cuối năm 2019

Số ký hiệu: 2358/CTr-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Chương trình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác