Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiêp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiêp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Trình tự thực hiện

+Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi hồ sơ tới Cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp mình.

+Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế phải thực hiện nộp các hồ sơ liên quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan trực tiếp quản lý theo quy định.

Cách thức thực hiện

 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.   + Thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế  (bản gốc).

  - Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh (bản sao không yêu cầu chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)             

Thời hạn giải quyết

+Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

+Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

Kết quả thực hiện TTHC

Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt  hiệu lực mã số thuế.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

Mức độ: