Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

 

Trình tự thực hiện

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng.

+ Địa chỉ: Số 030, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

 

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao hợp đồng BCC.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 

Thời  hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Phí, lệ phí

         Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

 

 

Mức độ: