Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở sinh viên, dự án nhà công nhân, dự án nhà ở thu nhập thấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở sinh viên, dự án nhà công nhân, dự án nhà ở thu nhập thấp

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

- Nhận Văn bản tại Bộ phận "một cửa" Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình xin chủ trương đầu tư (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị đầu tư xây dựng;

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Sở xây dựng Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng Cao Bằng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận.                 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư

(Theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.

- Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập;

Mức độ: