Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: NHTM gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh;

+ Bước 2: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản chấp thuận gửi ngân hàng thương mại, trường hợp không chấp thuận có văn bản gửi ngân hàng thương mại nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

 + Nộp trực tiếp;

 + Qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của NHTM đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, bao gồm tổi thiểu các nội dung sau:

(i) Lý do thay đổi;

(ii) Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh đang quản lý và chi nhánh sẽ tiếp nhận quản lý phòng giao dịch;

(iii) Tên, địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý.

+ Nghị quyết của HĐQT hoặc HĐTV thông qua việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch.

Thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi NHTM đặt trụ sở chi nhánh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị;

+ Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.

 

Mức độ: