Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2015 giảm 0,14%

Theo Báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2015 giảm 0,14% so với tháng 12 năm 2014.

 

Quầy hàng thực phẩm tại siêu thị Ngọc Xuân

Chỉ số giá tiêu dùng giảm chủ yếu do nhóm giao thông giảm 2,61% và giảm ở một số nhóm hàng như: lương thực; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ từ 0,03 – 0,56%. Chỉ có nhóm thực phẩm tăng 0,59%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%. Các nhóm hàng hoá còn lại không tăng hoặc tăng không đáng kể.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2015, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,65%. Chỉ số giá này tăng cao ở một số nhóm như: đồ uống và thuốc lá tăng 6,43%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,16%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,31%; và nhóm giáo dục tăng 8,01%. Trong các nhóm hàng hoá dịch vụ, có 3 nhóm giảm so với cùng kỳ năm trước: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,95%; nhóm nhà ở, điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,57% và nhóm giao thông giảm 6,31%.

KC-DL