Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2015 giảm 0,28%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2015 giảm 0,28% so với tháng trước, chỉ số giá giảm do giá xăng, dầu trong nước điều chỉnh giảm. Tuy là tháng tết nhưng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%;  một số mặt hàng tăng nhưng mức tăng không đáng kể như: nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,3%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%.

Đồ dùng gia đình được mua sắm nhiều trong dịp Tết

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,05%. Chỉ số giá tăng nhiều ở một số nhóm như: giáo dục tăng 8%; đồ uống và thuốc lá tăng 7,56%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,19%; may mặc, mũ nón giày dép tăng 4,06%. Bên cạnh đó, nhóm giao thông giảm mạnh 9,93%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,55%; nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,96%.

D.L-K.C