Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2014 giảm so với tháng trước

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2014 giảm 0,07% so với tháng trước và tăng 1,63% so với tháng 12/2013. Nguyên nhân do giá xăng dầu trong tháng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Đồng thời, nhóm hàng lương thực giảm 0,96%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,57% so với tháng trước. Trong các nhóm hàng hoá, dịch vụ có 4 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước: nhóm bưu chính viễn thông tăng 2,22%; nhóm thực phẩm tăng 0,69%; nhóm may mặc mũ nón, giày dép tăng 0,24% và nhóm hàng hoá khác tăng 0,63%. Các nhóm hàng hoá còn lại giá ổn định hoặc có biến động không đáng kể.

 
        
Hàng hóa được bày bán tại Hội chợ Thương mại    

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2014 tăng 3,12% so với bình quân năm 2013. Chỉ số giá này tăng ở tất cả các nhóm hàng hoá, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng thấp nhất, tăng 0,14% (lương thực giảm 3,35%, thực phẩm tăng 3,19%, ăn uống ngoài gia đình giảm 3,17%).

K.C-D.L