Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,19%

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, sau 4 tháng giảm liên tiếp, đến tháng 3/2015, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng trở lại với mức tăng 0,19% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chủ yếu do sự tăng giá ở các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,42%; nhóm Văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,68%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,81%. Trong các nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số giá giảm, nhóm giao thông giảm nhiều nhất 0,56% do sự điều chỉnh giảm giá xăng dầu vào ngày 21/2, đến ngày 11/3 có điều chỉnh tăng, nhưng mức độ tăng chưa đủ tác động đến chỉ số giá nhóm nguyên liệu trong tháng.

IMG_2674

Hàng rau được bán tại chợ Xanh-TP Cao Bằng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2015, tăng 0,76% so với cùng  kỳ năm trước. Chỉ số giá tăng nhiều ở một số nhóm như: giáo dục tăng 8,04%; đồ uống và thuốc lá tăng 7,53%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,13%. Bên cạnh đó, nhóm giao thông giảm mạnh 10,48%; nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,65%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng năm 2015 tăng 0,48% so với cùng kỳ năm 2014.

KC-DL