Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2015 tăng 0,77%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2015 tăng 0,77% so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu do giá điện được điều chỉnh tăng từ ngày 16/3; giá học phí tăng theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND, ngày 5/7/2012 và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh, về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

cho xanh

Quầy bán thực phẩm tươi sống tại chợ Xanh (Thành phố)

 Ngoài ra, giá một số mặt hàng tăng như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%, trong đó, lương thực tăng 0,27%, thực phẩm tăng 1,08% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,13%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,56%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,13%; nhóm giao thông tăng 1,43% và nhóm giáo dục tăng 6,03%. Các nhóm hàng hoá còn lại không tăng hoặc tăng không đáng kể.

D.L - K.C