Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,5%

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2013 tăng 0,5% so với tháng trước. Chỉ số giá tăng ở một số nhóm hàng như: nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình và nhóm giao thông. Trong đó nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,3%; Nhóm giao thông tăng 1,05%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2013 so với cùng kỳ năm 2012 tăng 9,97%. Tăng cao ở các nhóm hàng: đồ uống và thuốc lá tăng 9,43%; may mặc mũ nón, giày dép tăng 16,27%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 8,75%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 8,09%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 12,95%; đặc biệt nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 150,55%. Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,25%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2013 tăng 10,02% so với bình quân cùng kỳ năm 2012. Chỉ số giá tăng hầu hết ở các nhóm hàng và chỉ có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,51%.

K.C-D.L